Mirna – glas moje majke bio je ozbiljan, a oči tužne, što je prava rijetkost kada je ona bila u pitanju. Nisam skidala pogled s...