Noć je vrijeme kada popuste sve kočnice, kada se našim životima prelije tmina kao crna tinta lakše se sve prekrije, neutralizira, pa i zaboravi, ako...