Bog je bio izdašan prema meni kada je inteligencija bila u pitanju, ali me je zakinuo u fizičkom izgledu. Priroda je radila pokuse na meni...